PRZYJĄŁ I PRZECHOWYWAŁ NA SWOJEJ POSESJI ŁÓDŹ ZNACZNEJ WARTOŚCI WIEDZĄC, ŻE POCHODZI ONA Z PRZESTĘPSTWA

Dodano: 2020-02-13

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 45 letniemu mężczyźnie.

Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od 9 do 24 czerwca 2016 roku w dwóch miejscowościach woj. lubuskiego przyjął, a następnie przechowywał na swojej posesji łódź motorową o wartości około 300 000 zł, czyli mienie znacznej wartości, wiedząc że rzecz ta pochodziła z przestępstwa kradzieży. (umyślne paserstwo).

Jak ustalono oskarżony prowadził działalność gospodarczą polegającą między innymi na serwisowaniu i remontowaniu łodzi motorowych. W dniu 9 czerwca 2016 roku oskarżony udał się do przystani na rzece i przy pomocy wyciągarki załadował na wypożyczoną przyczepkę samochodową łódź motorową, która nie była jego własnością. Następnie łódź tę przewiózł na swoją posesję, a tam dokonał przeróbek w łodzi zmierzających do zamaskowania i ukrycia faktycznego jej pochodzenia.

W ten sposób  między innymi przemalował burty z koloru granatowego na brązowo złoty, zmienił numer VIN łodzi, zakleił inne oznaczenia łodzi, w tym nazwę i zdemontował  niektóre elementy łodzi.

W toku śledztwa na podstawie zgromadzonych dowodów ( w tym bilingi telefonów) ustalono, że 8 czerwca 2016 roku oskarżony wraz z żoną przebywał w Szczecinie. W mieście tym również tego dnia znajdowała się łódź motorowa.

Następnego dnia, bo 9 czerwca 2016 roku właściciel łodzi stwierdził jej kradzież i zgłosił ten fakt policji.
Do poszukiwań skradzionej łodzi pokrzywdzony zatrudnił również prywatnego detektywa, który w dniu 24 czerwca 2016 roku odnalazł łódź odpowiadającą opisowi na prywatnej posesji w jednej z miejscowości województwa lubuskiego. Pokrzywdzony pomimo przemalowania łodzi na podstawie znaków szczególnych rozpoznał swoją własność.

Na miejsce ujawnienia łodzi wezwano policję, która jeszcze w tym samym dniu dokonała przeszukania posesji oskarżonego oraz oględzin samej łodzi. Ponowne oględziny łodzi zostały dokonane 25 czerwca 2016 roku. Oględziny te potwierdziły, iż jest to skradziona łódź, której właścicielem jest pokrzywdzony. Ponadto podczas przeszukania posesji ujawniono inne przedmioty, między innymi emblematy, kotwice, trap.

Swoim zachowaniem oskarżony wyczerpał znamiona czynu z artykuł 291 paragraf 1 kk w związku z artykułem 294 kk. (umyślne paserstwo dotyczące mienia znacznej wartości). Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do przyjęcia i przechowywania na swojej posesji łodzi motorowej, jednak zaprzeczył jakoby wiedział iż pochodzi z kradzieży. Mając jednak na uwadze zebrany materiał dowodowy prokurator  stwierdził, iż sprawstwo oskarżonego nie budzi wątpliwości i skierowanie  aktu oskarżenia do sądu jest uzasadnione.

Wobec oskarżonego prokurator zastosował  środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego.

Zgodnie z art.291.§1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 294 kk),oskarżony podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 /jcz