22 ZARZUTY DLA SPRAWCY OSKARŻONEGO O CZYNY PEDOFILSKIE

Dodano: 2019-12-13

Zielona Góra. Prokuratorzy Wydziału Śledczego zakończyli długie i żmudne śledztwo prowadzone p-ko 43 letniemu Marcinowi M. i w dniu dzisiejszym skierowali do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze akt oskarżenia.
Mężczyźnie zarzucono dokonanie łącznie 22 przestępstw, w większości czynów p-ko wolności seksualnej i obyczajności.

Oskarżonemu zarzucono m.in. że w latach 2012 - 2017 w Żarach, w określonych odstępach czasu sukcesywnie zwabiał na spotkania do swojego mieszkania 3 małoletnie, poniżej lat 15, podczas których to spotkań podawał im wysokoprocentowy alkohol, powodując upojenie małoletnich i następnie doprowadzał je do obcowania płciowego - art. 197 par. 1 kodeksu karnego (czyny zagrożone karą od 2 do 12 lat p.w.)
Działając w opisany wyżej sposób sprawca dopuścił się 3 takich przestępstw.

Nadto oskarżonemu zarzucono, że w okresie od 2012 roku do marca 2014 roku w Żarach wielokrotnie i w krótkich odstępach czasu obcował płciowo z małoletnią poniżej lat 15 jak również dopuszczał się wobec niej innych czynności seksualnych - art. 200 par.1 kk (zagrożenie od 2 do 12 lat p.w.).

Marcin M. oskarżony został również o to, że wykorzystując małoletnią poniżej lat 15 utrwalał z jej udziałem treści pornograficzne, rozpijał ją dostarczając jej napojów alkoholowych i ułatwiając spożywanie tych napojów - art. 202 par.4 kk i art. 208 kk (kara pozb wolności do lat 10).

Oskarżonemu zarzucono ( 2 czyny) również, że w latach 2017 - 2018 w Żarach nakłonił dwie nieletnie, a następnie ułatwił im uprawianie prostytucji wystawiając ogłoszenia o świadczeniu przez nie usług seksualnych, udostępniał im lokal w tym celu, udostępniał akcesoria erotyczne, jak również pośredniczył w nawiązywaniu tych kontaktów z osobami korzystającymi z usług nieletnich, a także czerpał korzyści z uprawiania przez nie usług seksualnych - 2 czyny z art. 204 par. 2 kk ( zagrożenie do 5 lat p.w.).

Marcinowi M. prokurator zarzucił również dokonanie 5 czynów polegających na tym , że w latach 2016 - 2017 w Żarach po sesjach fotograficznych prezentował kolejnym pięciu małoletnim dziewczętom treści pornograficzne z udziałem małoletnich i nakłaniał je do spożywania alkoholu w celu utrwalania treści pornograficznych z ich udziałem -  5 czynów z art. 202 par. 3 i 4 kk z art. 202 kk (zagrożenie od 2 do 12 lat p.w.).

Prokurator oskarżył Marcina M. także o to, że w latach 2012 &8211; 2018 w Żarach w celu rozpowszechniania utrwalał , a następnie przechowywał, posiadał i sprowadzał treści pornograficzne z udziałem małoletnich, treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy oraz treści pornograficzne związane z posługiwaniem się zwierzęciem - art. 202 par 3 i 4 a kk (zagrożenie karą od 2 do 12 lat p.w.).

Marcin M. oskarżony został także o to, że w okresie od 2017 do połowy 2018 roku w Żarach wielokrotnie utrwalał treści pornograficzne z udziałem małoletniej poniżej lat 15 i wspólnie oraz w porozumieniu z inną ustaloną osobą utrwalił treści pornograficzne z udziałem małoletniej poniżej lat 15, w postaci odbywania przez nią stosunku seksualnego, które to treści następnie przechowywał w ustalonym serwisie internetowym w celu dalszego rozpowszechniania - art. 202 par 3  i 4 kk (zagrożenie od 2 do 12 lat p.w.)

Nadto oskarżonemu zarzucono dokonanie kilku czynów polegających na rozpijaniu małoletnich, a także udzielaniu im środków odurzających ( art.59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

W toku wszczętego w 2017 roku śledztwa ustalono, że Marcin M. po rozwodzie wynajął w Żarach mieszkanie do którego pod pozorem spotkań towarzyskich zwabiał nastolatki, w tym również małoletnie, poniżej lat 15. Niektóre ze zwabianych do tego mieszkania dziewcząt poznał on również za pośrednictwem Internetu. W trakcie tych spotkań oskarżony nakłaniał nieletnie do spożywania alkoholu, a niektórym udostępniał środków odurzających.  Wykorzystując odurzenie lub upojenie alkoholowe dziewcząt następnie dopuszczał się opisanych wyżej przestępstw.

Marcin M. zatrzymany został 9.01.2018 roku. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu zabezpieczono do dalszych badań sprzęt komputerowy ujawniony w mieszkaniu.
W toku śledztwa, po przedstawieniu zarzutów podejrzany częściowo przyznał się do dokonania opisanych wyżej czynów. Twierdził, iż nie wiedział, że przechowywanie nośników zawierających treści pornograficzne jest zabronione. Upierał się również, że współżył z nieletnimi dopiero po skończeniu przez nie 15 roku życia i za ich zgodą.

W toku śledztwa podejrzanego poddano badaniom przez biegłych psychiatrów - biegli uznali, ze w chwili dokonywania przestępstw był on poczytalny, natomiast stwierdzili u niego zaburzenia preferencji seksualnych.
W toku śledztwa prokuratorzy posiłkowali się również licznymi opiniami biegłych specjalistów z zakresu antropologii, seksuologii, a także specjalistów z zakresu informatyki komputerowej.

Biegli z zakresu antropologii i seksuologii jednoznacznie wskazali, że w przekazanych plikach zawierających treści pornograficzne z nieletnimi  znajdowały się treści również z udziałem dziewcząt poniżej lat 15.

Zbigniew Fąfera - rzecznik PO