W WIADOMOŚCIACH SMS GROZIŁ ŚMIERCIĄ KOBIECIE

Dodano: 2019-11-26

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 29 letniemu mężczyźnie. Oskarżonemu zarzucono, że 16 grudnia 2018 roku w jednej z miejscowości powiatu żarskiego, za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu pokrzywdzonej, groził jej pozbawieniem życia lub uszkodzeniem ciała wzbudzając w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia groźby.

Nadto ustalono, że w listopadzie 2018 roku w tej samej miejscowości, podczas rozmowy telefonicznej groził śmiercią tej samej kobiecie, również wzbudzając w niej uzasadniona obawę spełnienia swojej groźby.

Zgodnie z art. 190.§1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub  szkodę  osoby  najbliższej,  jeżeli  groźba  wzbudza  w zagrożonym  uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2./jcz