OBYWATEL UKRAINY OSKARŻONY O WYŁUDZENIE WIZY

Dodano: 2019-08-29

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 48 letniemu obywatelowi Ukrainy.
Oskarżonemu zarzucono, że działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru,  w krótkich odstępach czasu, w dniu 29 listopada 2018 roku we Lwowie, na terytorium Ukrainy, poprzez wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego , w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej, podstępem wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci polskiej wizy pobytowej, wydanej w celu wykonania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wystawione przez ustaloną osobę, wiedząc o tym, że takiej pracy nie podejmie.
 
Oskarżony  następnie używając w/w wizy w dniu 10 maja 2019 roku podczas kontroli drogowej w pobliżu miejscowości Olszyna, na parkingu stacji paliw legitymował się przed funkcjonariuszami Straży Granicznej własnym paszportem wraz z zamieszczoną w nim wizą pobytową wydaną w celu wykonywania pracy.
 
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, art.  272.  [Wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy] , kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3./jcz