JUBILEUSZOWE XV SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE

Dodano: 2019-05-20

Zielona Góra. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze nieprzerwanie od 2005 r. organizuje seminaria poświęcone aktualnym, ważnym i trudnym problemom przestępczości.   Tegoroczne, jubileuszowe XV Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne odbędzie się w dniach 22 - 24 maja 2019 roku   pod hasłem: "Psyche zbrodniarza - psychologia śledztwa."

Podczas seminarium chcielibyśmy przedstawić szeroko pojętą tematykę najpoważniejszych przestępstw kryminalnych, rozpatrując ją w różnych aspektach - psychologicznym, kryminalnym i społecznym, począwszy od analizy zachowań sprawcy, w tym motywów jego działania oraz psychologicznych uwarunkowań zbrodni, a skończywszy na realizacji zadań śledczych, zmierzających do zindywidualizowania sprawcy przestępstwa, nakreślenia i oceny jego sylwetki behawioralnej, profilowania kryminalnego, a także ustalenia relacji sprawcy z ofiarą.

Kolejnym z zagadnień, które planujemy poruszyć w toku seminarium to temat kompetencji zawodowych prokuratora, predyspozycji do prowadzenia określonego rodzaju postępowań, zwracając uwagę na istotny wątek dotyczący kondycji psychicznej prokuratorów oraz problem wypalenia zawodowego.
Zielonogórskie Seminaria Kryminalistyczne organizowane są we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W naszym przedsięwzięciu uczestniczy każdego roku około dziewięćdziesięciu  przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania  z całego kraju, w tym Policji i ABW, a także  naukowców akademickich i  wybitnych w swoich dziedzinach ekspertów - praktyków. Ich wyniki omawiane są na łamach periodyków prawniczych, a przebieg dokumentowany jest w wersji elektronicznej w specjalnym wydawnictwie.

Jako organizatorzy wyrażamy nadzieję, że  czternastoletnia już tradycja naszego seminarium potwierdzi jego rangę naukową i organizacyjną. Wszyscy jego uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach oraz zaświadczenia uczestnictwa w seminarium z KSSiP. Relacja z seminarium zostanie opublikowana na stronie internetowej. jk/jcz
 
Zobacz program XV seminarium