PRZEDŁOŻYŁ W WYDZIALE KOMUNIKACJI PODROBIONE DOKUMENTY W POSTACI UMÓW KUPNA - SPRZEDAŻY POJAZDU

Dodano: 2019-02-27

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 41 letniemu mężczyźnie.
Oskarżony  9 kwietnia 2018 r. w Zielonej Górze, poprzez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika Urzędu Miejskiego  -  Wydział Komunikacji usiłował wyłudzić zaświadczenie o zagubieniu karty pojazdu, używając jako autentycznych podrobionych uprzednio dokumentów w postaci umów kupna - sprzedaży pojazdu VW Caddy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zakwestionowanie autentyczności dokumentów przez pracownika wydziału komunikacji.

Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.
Prokurator wniósł o skazanie go na karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych po 10 zł każda oraz przepadek dowodu rzeczowego w postaci umowy sprzedaży samochodu.

W przypadku odrzucenia wniosku przez sąd zgodnie z art.   270.  [Fałszerstwo materialne] §  1.  Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  Art.  272.  [Wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy] Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. /jcz