34-LATKA OSKARŻONA O DWUKROTNE UCHYLENIE SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Dodano: 2019-01-17

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 34 letniej kobiecie.
Oskarżonej zarzucono, że wykonując 2012 roku czynności wskazujące na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, uzyskując 2012 roku przychód w kwocie 101 269,91 zł , ponosząc koszty w kwocie 5581,20 zł oraz uzyskując dochód w kwocie 96 873 zł, mimo obowiązku w terminie do 30 kwietnia 2013 roku nie złożyła w Urzędzie Skarbowym w Żarach zeznania o wysokości dochodu poniesionej straty w roku podatkowym 2012 tzw. Pit-36 uchylając się w ten sposób od opodatkowania i naraziła na uszczuplenie należny podatek dochodowy na kwotę 18 469 zł.
 
Jak ustalono  podobnego przestępstwa oskarżona dopuściła się w roku 2013, gdzie naraziła na uszczuplenie należny podatek dochodowy na kwotę 23000 zł.
 
Zgodnie z przepisami kodeksu karno skarbowego Art.  54.  [Nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania] §  1.  Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§  2.  Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
Art.  37.  [Nadzwyczajne obostrzenie kary]
§  1.  Sąd stosuje nadzwyczajne obostrzenie kary, jeżeli sprawca: 3) popełnia dwa albo więcej przestępstw skarbowych, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z nich i każdy z tych czynów wyczerpuje znamiona przestępstwa skarbowego określonego w tym samym przepisie, a odstępy czasu pomiędzy nimi nie są długie. /jcz