DWAJ BRACIA OSKARŻENI O PRZESTĘPSTWA Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

Dodano: 2019-01-14

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm braciom w wieku 27 i 28 lat.
Pierwszemu z oskarżonych zarzucono, że  19 Stycznia 2018 roku w Zielonej Górze posiadał wbrew przepisom ustawy znaczną ilość środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste o wadze 106,88 g netto oraz substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o wadze 205,81 g brutto a nadto młynek metalowy,2 wagi elektroniczne oraz 369 sztuk pustych woreczków z zapięciem strunowym, czym - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - czynił przygotowania do wprowadzenia znacznej ilości tych środków odurzających i substancji psychotropowej do obrotu.
 
Nadto ustalono, że  19 stycznia 2018 roku w Zielonej Górze, oskarżony  wbrew przepisom ustawy usiłował udzielić nieustalonemu mężczyźnie substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o wadze 6,32 g brutto w ten sposób, że przekazał ją swojemu bratu aby ten dostarczył ją temu nieustalonemu  mężczyźnie, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie brata przez policję.

Współoskarżonemu  bratu zarzucono posiadanie tego dnia  substancji psychotropowej, a także iż w dniu 20 stycznia 2018 roku w Zielonej Górze, bez wymaganego pozwolenia posiadał amunicję do broni palnej w postaci pistoletu naboju alarmowego kaliber 9 mm produkcji węgierskiej i stalowego naboju gazowego kaliber 9mm elaborowanego chemiczną substancją drażniącą produkcji niemieckiej oraz 8 naboi sportowych bocznego zapłonu kaliber 5,6 mm.
 
Wobec młodszego  z oskarżonych  sąd na wniosek prokuratora zastosował areszt tymczasowy.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Art.62.1.  Kto,  wbrew  przepisom  ustawy,  posiada  środki  odurzające  lub substancje psychotropowe,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2.Jeżeli  przedmiotem  czynu,  o którym  mowa  w ust. 1,  jest  znaczna  ilość  środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10./jcz