ZNĘCAŁA SIĘ NAD MAŁOLETNIĄ CÓRKĄ, ZAMYKAŁA W CIEMNEJ ŁAZIENCE, GROZIŁA, SZARPAŁA

Dodano: 2018-12-14

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował  do sądu akt oskarżenia przeciwko 35-letniej kobiecie.
Oskarżona w okresie od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. w Zielonej Górze oraz od marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. w innej miejscowości woj. lubuskiego znęcała się psychicznie oraz fizycznie nad małoletnią córką w ten sposób, że kierowała wobec niej groźby uszkodzenia ciała, zamykała w ciemnej łazience, zabierała i niszczyła przedmioty należące do pokrzywdzonej, ograniczała kontakty z rówieśnikami, uderzała dłonią po pośladkach, a także szarpała i ciągnęła za ręce.

Jak ustalono, oskarżona była w związku małżeńskim z ojcem dziewczynki  od 2011 r., wspólnie zamieszkiwali w Zielonej Górze, a następnie przeprowadzili się do wyremontowanego domu poza Zieloną Górą. Od maja 2017 r.  nasiliły się problemy małżeńskie  między oskarżoną, a ojcem dziecka.  Wówczas oskarżona wyprowadziła się z córką do innego mieszkania. W różnych odstępach czasu od końca 2015 r.  kobieta znęcała się nad córką, co potwierdziły opinie biegłych psychologów powołanych do sprawy oraz zebrany materiał dowodowy.
 
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, Art.  207.  [Znęcanie się] §  1.  Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5./jcz