W MAILU DO PROKURATURY FAŁSZYWIE OSKARŻYŁA MĘŻCZYZNĘ O PORWANIE I WYWIEZIENIE WBREW JEJ WOLI ZA GRANICĘ

Dodano: 2018-12-11

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze  skierował  do sądu akt oskarżenia przeciwko 58-letniej kobiecie.
Oskarżonej zarzucono, że 18 czerwca 2018 r. w Berlinie , za pośrednictwem sieci Internet przesłała do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze  wiadomość e-mail, w której fałszywie oskarżyła ustalonego  mężczyznę o dokonanie  na jej szkodę  przestępstwa porwania, wywiezienia wbrew jej woli za granicę i bezprawnego pozbawienia wolności, a także skierowała w tym samym dniu pismo adresowane do tej samej Prokuratury, w którym fałszywie oskarżała mężczyznę  o dokonanie w/w przestępstw oraz kradzieży mienia na jej szkodę.

Oskarżona przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator wniósł o skazanie jej na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności.

W przypadku odrzucenia wniosku przez sąd zgodnie z Art.  234.  [Fałszywe oskarżenie] Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.