UMIEŚCIŁ URZĄDZENIE PODSŁUCHOWE W PRZEDŁUŻACZU I UZYSKAŁ DOSTĘP DO TREŚCI ROZMÓW, DO KTÓRYCH NIE BYŁ UPRAWNIONY

Dodano: 2018-12-06

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 41- letniemu mężczyźnie.
Oskarżony w okresie od 19 lutego do 15 kwietnia  2018 r. w jednej z miejscowości powiatu zielonogórskiego, przy wykorzystaniu zainstalowanego przez siebie w mieszkaniu pokrzywdzonej, ukrytego urządzenia podsłuchowego i w ten sposób bez uprawnienia, uzyskał informacje dla niego nie przeznaczone w postaci rozmów  ustalonej kobiety  oraz rozmów tej kobiety z inną osobą.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, Art.  267.  [Bezprawne uzyskanie informacji] §  1.  Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2.  Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

§  3.  Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem./jcz