DOPROWADZIŁ DO WYPADKU, W KTÓRYM CIĘŻKI USZCZERBEK NA ZDROWIU ODNIOSŁA PASAŻERKA POJAZDU

Dodano: 2018-11-27

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 20 letniemu mężczyźnie.
Oskarżonemu zarzucono, że w kwietniu 2018 roku na trasie Jasień - Jabłoniec, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki Skoda, nie zachował szczególnej ostrożności podczas prowadzenia pojazdu w utrudnionych warunkach spowodowanych opadami atmosferycznymi, śliską nawierzchnią i porą nocną i zastosował błędną technikę jazdy sprowadzającą się do tego że nie zachowując wymaganej i szczególnej ostrożności, rozwagi podczas pokonywania zakrętu drogi oznakowanego znakiem ostrzegawczym, przy jednoczesnym jej spadku, zbyt późno podjął manewr hamowania i wyjeżdżając z łuku drogi z nadmierną prędkością, nie opanował pojazdu, wpadł w poślizg, na skutek czego zjechał na prawe pobocze, po czym uderzył w przydrożne drzewo lewym bokiem pojazdu.
 
W  wyniku wypadku jeden z trzech pasażerów pojazdu -  pokrzywdzona, doznała obrażeń ciała w postaci licznych urazów czaszkowo-mózgowych z ranami ,które zagoiły  się z pozostawieniem szpecących blizn na twarzy,  co stanowiło ciężki uszczerbek na jej zdrowiu w postaci trwałego istotnego zeszpecenie lub zniekształcenia ciała.
 
Zgodnie art.  177.  [Spowodowanie wypadku w komunikacji], §  1.  Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§  2.  Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8./jcz