Informacja dla osób niepełnosprawnych - Prokuratura Rejonowa we Wschowie

Dodano: 2018-09-19

Masz w Prokuraturze Rejonowej we Wschowie  sprawę wymagającą osobistego stawiennictwa ?
 

ws1

ZADZWOŃ pod numer WSPARCIA :  65 540 79 82

- Po tym, jak podasz pracownikowi prokuratury numer sprawy lub określisz cel wizyty, udzieli Ci on pomocy w skontaktowaniu z odpowiednim prokuratorem, bądź też sekretariatem, który zajmie się Twoją sprawą.
Prokuratura Rejonowa we Wschowie mieści się przy ul. Garbarskiej 11 we Wschowie.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ws2

Organizacja czynności  z udziałem osoby niepełnosprawnej dostosowywana jest do jej  indywidualnych potrzeb. Najczęściej podejmowana jest decyzja o przesłuchaniu osoby w miejscu zamieszkania.

Celem uzyskania wsparcia  należy  zadzwonić pod numer 65 540 79 82W związku z wejściem w życie, w dniu 1 kwietnia 2012 roku, ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243 z późn. zm.), regulującą, między innymi, zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy osobom uprawnionym, a więc doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, zapewnia kontakt, w szczególności poprzez możliwość korzystania z poczty elektronicznej, przesyłania wiadomości tekstowych z wykorzystaniem SMS, MMS, przesyłania faksów oraz poprzez stronę internetową, spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura zapewnia również możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy wybranego tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika, na zasadach określonych w art. 12 ustawy - w taki sposób, by osoby uprawnione miały prawo do swobodnego korzystania w kontaktach z organami prokuratury w wybranej przez siebie formie komunikowania się. Pełny tekst ustawy można pobrać  tutajzobacz także:
- opracowanie  Rzecznika Praw Obywatelskich  - Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów