ZANIECHAŁ WŁAŚCIWEJ OPIEKI, W TYM PODAWANIA LEKÓW I PŁYNÓW CHOREJ MATCE - KOBIETA ZMARŁA

Dodano: 2018-02-07

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze  skierował  do sądu akt oskarżenia przeciwko 60- letniemu mężczyźnie.
Oskarżony w okresie od nieustalonego miesiąca  i roku do 24 lipca 2016 r., w dwóch miejscowościach powiatu zielonogórskiego, będąc osobą na której ciążył obowiązek opieki nad swoją matką, naraził pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo  utraty życia lub zdrowia w ten sposób, że zamieszkując wspólnie z pokrzywdzoną zaniechał właściwej opieki w postaci właściwej alimentacji, podawania płynów i pokarmów oraz leków kardiologicznych, czym spowodował nieumyślnie jej śmierć w dniu 24 lipca 2016 r.

Nadto ustalono, że  07 lipca 2016 r. oskarżony groził ustalonej kobiecie (członkowi rodziny) pozbawieniem życia, która to groźba wzbudziła w zagrożonej obawę spełnienia.

Zgodnie  z przepisami kodeksu karnego (art.160.§1), kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2.Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, z kolei kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art.155)./jcz