KOMUNIKAT PROKURATORA REJONOWEGO W NOWEJ SOLI DLA POKRZYWDZONYCH DO SPRAWY PR 1 DS. 871.2017 (PRIB SAN-BUD)

Dodano: 2017-05-23

Nowa Sól. Niniejszym informuję wszystkich pokrzywdzonych w sprawie PR 1Ds 871.2017 dotyczącej niezgłoszenia w dniu 30 czerwca 2010 r. w Zielonej Górze, woj. lubuskiego, przez prezesa zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki PRIB SAN-BUD Sp. Z O.O.  w Zielonej Górze tj. o czyn z art. 586 k.s.h. , że w dniu 18 maja 2017 r. prokurator wydal postanowienie o umorzeniu śledztwa na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 6 kpk - wobec stwierdzenia , iż nastąpiło przedawnienie karalności czynu.
 
 
p.f. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli
Tomasz Kulczycki