BEZ UPRAWNIENIA UZYSKAŁ DOSTĘP DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DWÓCH ZIELONOGÓRSKICH SPÓŁEK

Dodano: 2017-05-09

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 46 - letniemu mężczyźnie.
Oskarżony 2 września 2016 r. w Zielonej Górze, bez uprawnienia uzyskał dostęp do całości lub części systemu informatycznego dwóch zielonogórskich spółek, poprzez użycie komputera służbowego ustalonej kobiety , działając tym samym na szkodę tych spółek.
 
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, art.267.§1, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. §2.Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego./jcz