KOMUNIKAT O UMORZENIU ŚLEDZTWA DLA KILKUSET POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE PO II DS.14.2016

Dodano: 2017-01-04

Zielona Góra. Prokuratora Okręgowa w Zielonej Górze Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej w sprawie sygn. PO II Ds.14.2016 informuje, że postanowieniem z dnia 29.12.2016r na podstawie art.17§1pkt1kpk umorzone zostało śledztwo dotyczące  :

I.    doprowadzenia w dniu 23.08.2008r w Zielonej Górze woj.lubuskiego przez osobę działającą wspólnie i w porozumieniu z Damianem O. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,  Spółkę z o.o.(....)" z siedzibą w Zielonej Górze do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci wyrobów tytoniowych o wartości 9.942,95zł, w ten sposób, że pod zarejestrowaną firmą "PHU .... Damian O., dokonali zakupu na fakturę VAT nr 05 7083/08/08, na odroczony do dnia 28.08.2008r termin płatności, towarów w postaci papierosów różnych marek, które zostały odebrane, nie mając zamiaru dokonać za nie zapłaty, wprowadzając swego kontrahenta w błąd co do tego faktu, w ten sposób, że w okresie wcześniejszym, tj. od 12.08.2008r pod tą samą firmą dokonali kilkukrotnych zakupów na odroczone terminy płatności takich samych towarów, o niższych wartościach, za które dokonali zapłaty, wzbudzając wrażenie rzetelnego przedsiębiorcy z tym, że w okresie od 12 do 25 września 2008r., w następstwie interwencji pokrzywdzonego, dokonali zapłaty tytułem faktury VAT nr 05 7083/08/08 kwoty łącznej 1.292,95zł.  tj. o czyn z art.286§1kk

II.    doprowadzenia w dniu 04.11.2008r w Zielonej Górze woj.lubuskiego przez osobę działającą wspólnie i w porozumieniu z Damianem O. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, spółkę (...) S.A. z siedzibą w Komornikach Oddział w Zielonej Górze do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci wyrobów tytoniowych o wartości 7.975,81zł w ten sposób, że pod zarejestrowaną firmą "PHU ..." Damian O., dokonali zakupu na kwotę 5.027,50zł na fakturę VAT nr 10964/08 oraz na kwotę 2.948,31zł na fakturę VAT nr 10988/08, na odroczony 7-dniowy termin płatności, towarów w postaci papierosów różnych marek, które zostały odebrane, nie mając zamiaru dokonać za nie zapłaty, wprowadzając swego kontrahenta w błąd co do tego faktu, w ten sposób, że w okresie wcześniejszym, tj. od dnia 7 października 2008r pod tą samą firmą dokonali kilkukrotnych zakupów na odroczone terminy płatności takich samych towarów, o niższych wartościach, za które dokonali zapłaty, wzbudzając wrażenie rzetelnego przedsiębiorcy z tym, że w następstwie interwencji pokrzywdzonego, dokonali na poczet zaległych należności zapłaty łącznej kwoty 227,50zł  t.j o czyn z art. 286§1kk

III.     wyłudzeń w okresie od 22 listopada do 3 grudnia 2008 roku w Zielonej Górze woj.lubuskiego przez osobę działającą wspólnie i w porozumieniu z Damianem O. i Marcinem S.,  pieniędzy w ramach prowadzenia sklepu internetowego  prowadzonego przez firmę "PHU...(...) "Damian O., którego działalność polegała na oferowaniu do fikcyjnej sprzedaży sprzętu RTV, z przedpłatą za zamówione towary, na łączną kwotę 478.126,40zł na szkodę 231 pokrzywdzonych - to jest o czyn z art.286§1kk w zw. z art.294§1kk i w zw. z art.12kk

- wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynów przez inną osobę działającą wspólnie i w porozumieniu z dotychczas ustalonymi sprawcami
 
Pouczenie :
Art. 131. § 2. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu lub telewizji.
§ 3. Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci."