KOLEJNE SPOTKANIE SŁUŻB W SPRAWIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA DK-27

Dodano: 2016-11-29

Zielona Góra. W ostatnich dniach w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyło się  kolejne spotkanie służb w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 27 z Zielonej Góry do Nowogrodu Bobrzańskiego. Dotychczas wykonano pierwsze inwestycje poprawiające bezpieczeństwo podróżujących tą trasą kierowców. Ponadto do końca tego roku pojawią się pierwsze korekty organizacji ruchu na tej drodze.

         Spotkaniu przewodniczył Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze nadkom. Piotr Fabijański, a także Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze Jarosław Kijowski.  Na naradę przybyli również Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Jarosław Tchorowski, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dyrektorem Przemysławem Hamerą, a także zaproszeni: przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego Rafał Tymkiewicz oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Artur Wójtowicz i Urzędu Marszałkowskiego - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Zdzisław Smoła.

        Narada rozpoczęła się od przekazanej przez Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, informacji, że na drodze krajowej nr 27 jeszcze do końca roku zostanie wykonana korekta organizacji ruchu poprzez zamontowanie znaków drogowych na specjalnych tzw. bramownicach, informujących o ograniczeniach prędkości, ponadto oznakowanie ostrzegające, że na danym odcinku w trudnych warunkach dochodzi do wypadków - będzie to znak połączony z żółtym sygnałem świetlnym błyskowym. Dyrektor GDDKiA poinformował, że na pięciu newralgicznych, kilkusetmetrowych odcinkach już poprawiono nawierzchnię poprzez sfrezowanie i położenie nowej warstwy ścieralnej o lepszych parametrach przyczepności - w sumie na ok. 2 km.
Znalezienie środków finansowych i instalacja tych znaków w rekordowo krótkim terminie to efekt ścisłej współpracy zaangażowanych służb, a także wielu narad wraz ze spotkaniem w ramach komisji bezpieczeństwa przeprowadzonej na drodze nr 27.

        Kolejnym pozytywnym efektem prowadzonych od września b.r. spotkań i wynikających z nich ustaleń jest informacja, że na wysokości miejscowości Świdnica, najpóźniej do końca stycznia 2017 roku, zamontowany zostanie fotoradar. Ponadto GDDKiA jeszcze do końca tego roku wykona zatokę dla służb kontrolnych Policji i ITD, tak aby można było w bezpiecznych warunkach kontrolować pojazdy.

        Na spotkaniu poruszono także najważniejszy punkt ustaleń, tj. uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości. Przedstawiciele Lubuskiego Urzędu i Urzędu Marszałkowskiego zostali zaproszeni  m.in. dlatego aby przedstawić im koncepcję funkcjonowania takiego rozwiązania oraz zapewnić o konieczności jego wprowadzenia. Jednocześnie organizatorzy i inicjatorzy spotkania poprosili urzędników o pomoc oraz nie tylko finansowe wsparcie, ale także  szybkie rozpatrywanie wniosków związanych z inwestycją, poprzez potraktowanie dokumentacji technicznej w sposób priorytetowy, tak aby można było jak najszybciej wprowadzić to rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo. Koszt odcinkowego pomiaru prędkości szacowany jest na kwotę od 250 do 600 tysięcy. Ostateczna wycena będzie znana po sporządzeniu dokumentacji technicznej.

       Ponadto na spotkaniu podniesiono, że pomiary wykonane przez pracowników GDDKiA wykazały, iż kierujący nawet w złych warunkach znacznie przekraczali prędkość. Niechlubni rekordziści rozwijali prędkości nawet 160 (podczas deszczu) czy ok. 180 km/h.
 ms/jcz

zdjęcia ze spotkania:

dk27     dk27.