KOMUNIKAT DOT. OGŁOSZENIA O NABORZE NA ZASTEPSTWO URZĘDNIKA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻAGANIU

Dodano: 2016-10-17

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze informuje, że zmianie uległ termin złożenia zgłoszeń o przystąpieniu do konkursu na zastępstwo urzędnika w Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu (sygn. PO III K 112.4.2016).

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 21 października 2016 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 lub przesłać pocztą.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo urzędnika w Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu