KOLEJNE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SŁUŻB W SPRAWIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE K27

Dodano: 2016-10-04

Zielona Góra. W dniu 30.09.2016 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyło się  kolejne spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 27.  W spotkaniu oprócz inicjatorów przedsięwzięcia :Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze Jarosława Kijowskiego, Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze insp. Andrzeja Kostki wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Dyrektorem Przemysławem Hamerą, a także zaproszony przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego Rafał Tymkiewicz. Kolejna narada to efekt ustaleń poczynionych na pierwszym spotkaniu służb, a także kolejny etap realizacji długofalowego planu poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi krajowej nr 27 pomiędzy Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim.

    Podczas spotkania  przedstawicieli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na zielonogórskich drogach omówiono dotychczasowe przedsięwzięcia, a także te, które mają być zrealizowane w najbliższym czasie.  Głównym tematem spotkania było przede wszystkim wprowadzenie kolejnych rozwiązań, a także ustalenie, w których miejscach konieczna będzie instalacja fotoradarów. Jednym z takich miejsc jest odcinek drogi na wysokości Świdnicy. Podczas narady rozważano także  możliwość likwidacji jednego z mało uczęszczanych przejść dla pieszych, co miałoby zostać zrealizowane po konsultacjach. Ponadto zaproponowano, żeby do współpracy przy działaniach na rzecz  poprawy bezpieczeństwa zaangażować gminy Świdnicę i Nowogród Bobrzański.

Po raz kolejny podniesiono temat instalacji odcinkowego pomiaru prędkości - najskuteczniejszego środka dyscyplinującego kierujących przekraczających znacznie prędkość. Ze względu na bariery techniczne, m.in. brak przyłącza energetycznego oraz stosunkowo wysokie koszty realizacji oraz konieczność zachowania wszystkich procedur formalnych, realizacja tego zamierzenia nie będzie możliwa w tym roku, jednak już zostały podjęte działania, żaby pomiar został uruchomiony za kilka - kilkanaście miesięcy.

Podjęto ponadto decyzję, że w najbliższym czasie  na drodze DK- 27 pojawią się funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego we wspólnych patrolach z policjantami. Do służby będą wykorzystywane radiowozy inspekcji, które są przystosowane do pomiaru prędkości za pomocą videorejestratora. Wspólne patrole rozpoczną się w nadchodzących dniach.

O kolejnych ustaleniach będziemy informowali w odrębnych komunikatach. ms/jcz


Kijowski   Kijowski   Kijowski  Kijowski