INFORMACJA O WOLNYCH STANOWISKACH ASESORSKICH W PROKURATURZE REJONOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2016-09-14

Zielona Góra. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje o dwóch wolnych etatach asesorskich w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze.

Kandydaci do objęcia stanowiska asesora winni w terminie do dnia 31 października 2016 roku złożyć wniosek o mianowanie na asesora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, 65-950 Zielona Góra, ul. Partyzantów 42.


Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje do uzyskania nominacji na stanowisko asesora.

Ponadto kandydaci winni złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o nominację. W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 068 32 91 721.

Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora zostanie wyznaczony w okresie późniejszym.

 

Sygnatura naboru: PO III K 113.1.2016