XII SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE - GRANICE TERRORYZMU

Dodano: 2016-05-18

Jesionka. Od dziś do piątku ( 18- 20 maja 2016 roku) w gościnnej Jesionce odbędzie się organizowane przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze i Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury kolejne...  XII już  Seminarium Kryminalistyczne.
film z pokazu Sekcji AT
Temat tegorocznego Seminarium jest nieprzypadkowy ..."Granice terroryzmu".

Program tegorocznego Seminarium zakłada przeprowadzenie wykładów z jednej strony ukazujących faktyczne zagrożenie terroryzmem, z drugiej zaś wskazanie metod wykrywania zagrożeń oraz faktycznej walki z terroryzmem. 

W Seminarium w roli prelegentów - wykładowców wystąpią znani w kraju specjaliści zajmujący się od pewnego czasu tą problematyką w tym m.in. dr Mariusz Czyżak - Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prof. Janusz Heitzman - Instytut Psychiatrii i Neurologii, prof. Adrian Siadkowski - doradca Komendanta Głównego SG, prof. dr hab. Wojciech Filipkowski - Uniwersytet w Białymstoku, dr hab. Dobrosława Szumiło - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, dr n. med. Jerzy Pobocha - Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, a także specjaliści Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Kontrwywiadu ABW./zf

Prokurator Okręgowy Jarosław Kijowski otwierający seminarium, uczestnicy, zdjęcie pamiątkowe
zdj    JK sala     sem sala2


film z pokazu sekcji antyterrorystycznej KWP Gorzów , który odbył się podczas seminarium w Jesionce w dniu 19.05.2016 r.
"
Zatrzymanie dynamiczne oraz pokaz neutralizacji ładunków wybuchowych"
               prezentacja -  nadkom. Krzysztof Janiszewski, Kierownik Sekcji Antyterrorystycznej KWP  w Gorzowie Wlkp
, asp. Adam Pawlak (zastępca Kierownika Sekcji)