PROGRAM XII SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNEGO JESIONKA 2016 PT. GRANICE TERRORYZMU

Dodano: 2016-05-02

Zaktualizowany program seminarium stan na 17.05 organizowanego przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze,  XII Ogólnopolskiego  Seminarium Kryminalistycznego, które odbędzie się w dniach 18-20.05.2016 r. pt. "Granice terroryzmu"

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze od 2005 r. nieprzerwanie organizuje seminaria poświęcone aktualnym, ważnym i trudnym problemom przestępczości. Tegoroczne XII Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne, odbędzie się w dniach 18-20 maja 2016 r. w Jesionce, niedaleko Zielonej Góry,  pod hasłem: "Granice terroryzmu". Podczas seminarium omawiane będą zagadnienia terroryzmu jako zjawiska dążącego do przekraczania wszelkich granic, funkcjonującego tylko w tych obszarach, w których nie podlega kontroli lub z tej kontroli się wyłamuje.

Hasło to jest w zamyśle intelektualną prowokacją. Z jednej strony bowiem powszechnie uważa się, że terroryzm jako zjawisko społeczne nie zna granic, szczególnie tych państwowych i ma powszechny charakter. Z drugiej strony jednak terroryści mogą realizować swoje destrukcyjne cele tylko tam, gdzie istnieje przestrzeń umożliwiająca im działanie.

Organy każdego państwa zajmujące się dążeniem do zwalczania lub ograniczania terroryzmu stoją przed pojawiającym się dylematem pomiędzy nieprzekraczalnymi granicami praw oraz swobód jednostki, a dobrem wspólnym - bezpieczeństwem państwa i jego obywateli.

Z założenia podczas seminarium chcielibyśmy poruszyć kwestie wszystkich "granic" terroryzmu. Otwarta formuła dotychczasowych seminaryjnych spotkań i interdyscyplinarny charakter kryminalistyki jako nauki dają ku temu możliwość.

Warto przykładowo wskazać, że sama tylko fizyczna ochrona granicy państwowej - morskiej, lądowej i powietrznej - przed przenikaniem do kraju ekstremistów musi być wspierana przez taktykę i technikę kryminalistyczną. Nieodzowną pomoc właściwym służbom w tym zakresie nieść będzie psychologia i psychiatria sądowa wspierana kryminologią i dorobkiem innych nauk społecznych.

Utrzymanie pozytywnych zmian i zapewnienie trwałej poprawy bezpieczeństwa w Polsce będzie możliwe tylko dzięki zwiększeniu wysiłków rożnych państwowych instytucji, w tym organów wymiaru sprawiedliwości, określeniu kierunków działań priorytetowych, których realizacja zagwarantuje trwałą poprawę bezpieczeństwa w naszym kraju. W realizacji tego celu nauki sądowe spełniają rolę, której nie sposób przecenić.

Realizowane we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i Wydziałem Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego - Zielonogórskie Seminaria Kryminalistyczne, skupiają każdego roku niemal stu przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z całego kraju, naukowców akademickich, wybitnych w swoich dziedzinach ekspertów. Ich wyniki omawiane są na łamach periodyków prawniczych, a przebieg dokumentowany w wersji elektronicznej w specjalnym wydawnictwie.

Mamy nadzieje, że wysoka klasa wykładowców, unikalny przedmiot planowanych zajęć i atrakcyjne miejsce ich przeprowadzenia, a przede wszystkim już jedenastoletnia  tradycja tego przedsięwzięcia po raz kolejny potwierdzą jego renomę naukową i organizacyjną.poprzednia informacja o XII Seminarium  Kryminalistycznym
informacje o wszystkich seminariach kryminalistycznych


 

 

Program XII Seminarium Kryminalistycznego, Zielona Góra - Jesionka, 18-20  maja 2016 roku

               

                                          "Granice terroryzmu "


                                 18 maja - środa     11.30 - 12.15     Przyjazd uczestników i zakwaterowanie

12.15 - 12.45     Przywitanie gości, rozpoczęcie seminarium

12.45 - 13.30     Cyberterroryzm - zagrożenie dla państwa i jednostki

                         dr n. prawn. Mariusz Czyżak, Dyrektor Generalny  Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

13.30 - 14.15     Psychopatologia terroryzmu - wymiar indywidualny czy systemowy?

                          prof. nadzw. dr hab. med. Janusz Heitzman, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

14.15 - 15.15     Przerwa obiadowa

15.15 - 16.00     Wpływ wybranych aktów bezprawnej ingerencji na zmiany w systemie ochrony lotnictwa cywilnego

                           prof. dr hab. Adrian Siadkowski, ppłk SG, Doradca Komendanta Głównego Straży Granicznej

16.00 - 16.45     Idee,  zasady i praktyki TRIAGE w przypadku katastrof masowych

                                                                    dr Szymon Michniewicz, Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze

16:45 - 17.15     Przerwa na kawę

17.15 - 18.45     Terroryzm islamski struktura i zasady działania najważniejszych organizacji

                                                                                                   były funkcjonariusz ABW, Krzysztof Izak

   20.00              Kolacja

              


                           19 maja - czwartek      8.00 -   9.00      Śniadanie

  9.00 -   9.45      Źródła finansowania współczesnych grup i organizacji terrorystycznych

                                                                            dr hab.  Wojciech Filipkowski, Uniwersytet w Białymstoku

  9.45 - 10.30      Bezpieczeństwo i wolność w dobie terroryzmu, czy dwie strony tego samego medalu?

                                      dr hab. Dobrosława Szumiło  - Kulczycka,  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10.30 - 11.15     Prawo karne materialne wobec terroryzmu

                                                                         prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Indecki, Uniwersytet Łódzki

11.15 - 11.30     Przerwa na kawę

11.30 - 12.15     Terroryzm w Polsce

                                                                                                       były funkcjonariusz ABW, Krzysztof Izak

12.15 - 13.00     Psychika terrorysty, fanatyzm, czy zaburzenie?

                           dr n. med. Jerzy Pobocha, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej w Szczecinie

13.00 - 13.45     Rola ABW i CAT w zwalczaniu terroryzmu

                            mjr Marek Kuźnicki, Zastępca Szefa Centrum Antyterrorystycznego ABW w Warszawie

13.45 - 14.45     Przerwa obiadowa

14.45 - 15.30     Wymiana międzynarodowa danych genetycznych w walce z przestępczością transgraniczną

                                              Anna Jurga, Administrator Bazy Danych DNA, CLK Policji w Warszawie

15.30 - 16.15     Cyfrowe ślady przestępstw - wykorzystanie elektronicznych urządzeń
                           jako źródeł dowodowych  w sprawach            
                                                           doktorant Bartosz Adamus, Uniwersytet Łódzki

16.15 - 17.15       Zatrzymanie dynamiczne oraz pokaz neutralizacji ładunków wybuchowych
                                                          nadom. Krzysztof Janiszewski, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. oraz aspirant sztab. Adam Pawlak, Zastępca Kierownika Sekcji

    17.30             Wypoczynek na sportowo

    19.30             Kolacja przy ognisku

 

 


                                             20 maja - piątek    
  8.00 -  9.00       Śniadanie

  9.00 -  9.45    Atak terrorystyczny w praktyce prokuratorskiej na przykładzie próby zamachu na organy władzy prokurator Mariusz Krasoń, Prokuratura Regionalna w Krakowie  

  9.45 - 10.30      Bioterroryzm - mit czy realne zagrożenie

                                            mł. bryg. inż. Paweł Kępka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej  w Warszawie

10.30 - 10.45     Panel dyskusyjny

10.45 - 11.15     Przerwa na kawę

11.15 - 12.00     Oblicza zarządzania w walce z terroryzmem

                          dr Krzysztof Liedel, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem, Collegium Civitas w Warszawie

12.00 - 12.45     Selekcja informacji i rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu terrorystycznym

                                                 płk Bernard Bogusławski, Departament Kontrwywiadu ABW w Warszawie         

12.45 - 13.15     Zakończenie seminarium

13.15 - 14.15     Obiad i odjazd gości