NA LICZNIKU 30... MILIONÓW ODSŁON

Dodano: 2016-02-22


Zielona Góra
. Miło jest nam Państwu zwrócić uwagę, że licznik odsłon strony internetowej zielonogórskiej prokuratury wczoraj przekroczył 30 milionów.
Prokurator Jan Wojtasik  inaugurując w 2004 roku naszą stronę napisał:  "Realizując ustawowe zadania, jakimi są strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, obowiązkiem prokuratora jest upowszechnianie informacji służących umacnianiu praworządności oraz urzeczywistnianiu zasady jawności życia publicznego. Nie może ulegać wątpliwości, że współcześnie podstawową rolę w urzeczywistnianiu zasady jawności życia publicznego spełniają środki masowego komunikowania, w tym prasa, radio i telewizja".

Dlatego od tego czasu będąc wiernymi naszej misji: służyć, chronić, pomagać, żądać ukarania przedstawialiśmy naszym drogim czytelnikom różne aspekty pracy prokuratora. Prezentowaliśmy naszą profesję jako służbę społeczeństwu, którego sami jesteśmy członkami.

W ostatnich sześciu latach odnieśliśmy wiele sukcesów w walce z  przestępczością wysoce zorganizowaną, także na arenie międzynarodowej, ale również i z tą drobną, nie mniej jednak bardzo uciążliwą i dotykającą szerszego kręgu pokrzywdzonych. Podnosząc w swoich artykułach zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach publicznych staraliśmy się za pośrednictwem strony wpływać na jego poprawę. Inicjując akcję Lubuska Niebieska Tarcza  zwróciliśmy uwagę na większą potrzebę zintegrowania systemu pomocy ofiarom przestępstw.
Naszą ambicją było to, aby strona internetowa zielonogórskiej prokuratury spełniając swoją role informacyjną  realizowała także zadania edukacyjne i w ten sposób była  ważnym elementem ponoszenia kultury prawnej całego społeczeństwa.  Chcieliśmy, aby ostrzegała i wskazywała jakich zachowań należy unikać, aby nie stać się ofiarą przestępstwa, a także nie narazić się samemu na odpowiedzialność karną.

Odwiedzając naszą stronę dowiedliście Państwo, że funkcjonowanie takiej strony jest potrzebne, a dodatkowa praca jaką wykonujemy ma swój głębszy sens.

Dziękujemy za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni.
 
                               
dr Alfred Staszak - Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze i zespół redakcyjny