„Sądowo-medyczne i kryminalistyczne aspekty wypadków drogowych” XI Seminarium Kryminalistyczne 13-15 maja 2015r.

Dodano: 2015-05-06

Zielona Góra - Jesionka.  Połowa maja, to od XI już lat czas spotkań licznego grona sędziów i prokuratorów okręgu zielonogórskiego oraz kilku innych okręgów w ramach zielonogórskich seminariów kryminalistycznych. W tym roku odbywają się one pod hasłem "Sądowo-medyczne i kryminalistyczne aspekty wypadków drogowych".

Tematyka bezpieczeństwa na drogach publicznych, a w szczególności kwestia możliwości podejmowania faktycznych działań przez organy wymiaru sprawiedliwości w zakresie poprawy jego poziomu, stała się paląca w związku z unijnymi zobowiązaniami Polski do zmniejszenie liczby wypadków drogowych, szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym.

 Od kilku lat statystyki w tym zakresie wskazują na malejącą liczbę wypadków drogowych i mniejszą liczbę ich ofiar. Nadal jednak odnotowywana jest duża liczba zatrzymywanych do kontroli drogowej kierowców, którzy są pod wpływem alkoholu lub, co gorsza, narkotyków.

 Nie ulega wątpliwości, że na podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego znaczący wpływ miała poprawa jakości infrastruktury drogowej. Policja również odniosła w tym zakresie znaczące sukcesy realizując systematycznie i z dużą determinacją przesiewowe kontrole drogowe w ramach akcji "Trzeźwy kierowca". Szczególnej aktualności nabiera jednak pytanie czy organy państwa w tym zakresie podejmują wszystkie niezbędne kroki i działania, gdy na drodze ginie kolejny człowiek, a inny doznaje trwałego kalectwa?

 Z tych właśnie względów w ramach seminaryjnych spotkań sędziów i prokuratorów, w których biorą również udział funkcjonariusze policji, straży granicznej i innych służb odpowiedzialnych w większym lub mniejszym stopniu za bezpieczeństwo na drogach podjęty został ten temat.

 Seminarium otworzy wykładem inauguracyjnym pod tytułem "Relacje pomiędzy organami procesowymi a biegłym" prof. dr hab. Piotr Girdwoyń z Uniwersytetu Warszawskiego. W tym roku, po raz pierwszy, znajdzie się podczas seminarium akcent międzynarodowy. Gościem i wykładowcą będzie bowiem niemiecki prokurator z Frankfurtu nad Odra, który wygłosi tego dnia następny wykład pt. "Współpraca biegłego z zakresu ruchu drogowego z prokuraturą i policją w sprawach wypadków drogowych w Niemczech".

Cieszący się niekwestionowanym autorytetem, profesor nauk prawnych i prokurator w stanie spoczynku Ryszard Stefański przybliży uczestnikom spotkania "Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu jako znamię przestępstwa z art. 177 kodeksu karnego" kładąc w swoim wystąpieniu nacisk na nowelizowane przepisy prawa karnego, nową procedurę karną i zmiany w Ustawie o ruchu drogowym.

"Pośmiertnym badaniom obrazowym w wypadkach komunikacyjnych - jako płaszczyzny do współpracy interdyscyplinarnej" poświęcony zostanie wykład Artura Moskały z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 Drugi dzień seminaryjnych obrad rozpocznie wykład dr Damiana Wąsik z Collegium Medicum w Bydgoszczy na trudny pod wieloma względami temat "Zacierania śladów przez osoby realizujące czynności procesowe na miejscu zdarzenia". "Nowoczesne systemy do dokumentowania, analizy i rekonstrukcji zdarzeń drogowych" przedstawią szefowie firmy Cybid sp. z o.o., która ma znaczące sukcesy w tworzeniu kompleksowych systemów w tym zakresie.

Przedstawiciel Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie brygadier mgr inż. Eligiusz Starzyński przedstawi temat "Samozapłony i podpalenia samochodów jako czynniki maskujące przebieg wypadku drogowego". Dr Małgorzata Żołna Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego przedstawi zaś temat "Kryminalistyczna analiza zdarzeń komunikacyjnych pod kątem osoby kierującej pojazdem".

"Zaburzenia psychiczne sprawców wypadków drogowych"
 to temat wykładu którym podzieli się z uczestnikami Seminarium prof. dr hab. Maciej Szostak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat ten jest szczególnie aktualny w kontekście głośnych medialnie spraw, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Drugi dzień obrad zamknie wykład przedstawiciela Instytutu Ekspertyz Sądowych, wybitnego znawcę problematyki wypadków drogowych, dr Jana Unarskiego, który przybliży aż dwa tematy: "Nowy sposób podejścia do wypadków drogowych ze szczególnym uwzględnieniem wypadków motocyklowych w porze nocnej", oraz "Deficyt śladów kryminalistycznych źródłem nowych metod w ekspertyzie wypadku drogowego".

W trzecim dniu seminaryjnych obrad zajmiemy się kwestią "Ujawniania fałszerstw dokumentów samochodowych", którą przybliży kpt. Aleksander Bodzek, funkcjonariusz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Dr Małgorzata Żołna przedstawi zaś wyniki swoich najnowszych badań dotyczących przypadków popełniania samobójstw w ruchu drogowym.

 Treści informatyczne zapisane w systemie informatycznym samochodu, a także temat dotyczący "Pozycji i roli uczestników wypadku oraz jego pełnomocnika w czynnościach niepowtarzalnych w sprawach o wypadki drogowe" przybliży znany adwokat, dr nauk prawnych Kazimierz Pawelec, który też zamknie merytoryczną część seminarium.

Warto jeszcze przypomnieć, że Seminarium jest organizowane przy finansowym wsparciu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a odbywa się pod patronatem Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, którego będzie reprezentował Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.


program XI seminarium   /aktualizacja 11.05.2015/