TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW - DYŻURY PROKURATORÓW

Dodano: 2015-02-06

W dniach 23.02 - 29.02. 2015 r. po raz dwunasty obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W związku z tym, prokuratorzy i asesorzy okręgu zielonogórskiego będą pełnili dyżury, podczas których udzielać będą informacji o uprawnieniach i obowiązkach osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

PR Krosno Odrzańskie:

 Adam Lipczyński - 68 383 89 33
 Łukasz Sobczak - 68 383 89 37

PR Nowa Sól :

Łukasz Wojtasik - 068 387 03 05

PR Świebodzin:

 Asesor Ewa Antonowicz-Fechner - 68 382 34 31

 PR Wschowa:

 Monika Zimerman-Wołowicz i Łukasz Nieścior

 65 540 79 80
 65 540 79 89

 PR Zielona Góra:
 
23.02.2015 r. - prokurator Krzysztof Żochowski - 68 328 63 33

24.02.2015 r.
- prokurator Paweł Jankowski  68 328 63 33

25.02.2015 r.
  asesor Tomasz Buchaniec - 68 328 63 33

26.02.2015 r. - prokurator Anna Lis - 68 328 63 33

27.02.2015 r. - prokurator Dorota Przygrodzka - 68 328 63 33

 PR Żagań: 

23.02.2015 r. - Jolanta Litwin-Majchrzak - 68 377 21 48

24. 02.2015 r. - Krzysztof Szpruta - 68 377 21 48

25. 02.2015 r. - Marcin Mierkiewicz - 68 377 21 48

26. 02.2015 r. - Michał Grzegorczyk - 68 377 21 48

27. 02.2015 r. - Zbigniew Chwastyk - 68 377 21 48

28.02.2015 r. - Urszula Dryjas - 500 044 432

 PR Żary:

 Arkadiusz Łakomy i Małgorzata Miszczuk-Rzeźniczak - 68 363 93 62

 W związku z obchodzonym Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw 26 lutego 2015 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej odbędzie się konferencja Prokuratora Generalnego pt "Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony". Głównym, tematem konferencji będzie wdrożenie części Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2013 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW dotyczącej indywidualnej ocenie ofiary przestępstwa. Konferencja będzie dostępna w Internecie pod adresem http://www.ofiarom-przestepstw.lex.plt