Fałszerstwo dokumentu/ świadectwo lekarskie/ karalne przygotowanie do przestępstwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ świadectwo lekarskie/ karalne przygotowanie do przestępstwa
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 22 października 1991 r., sygn. WR 177/91
Treść:
Samo uzyskanie przez żołnierza podstępem świadectwa lekarskiego, stwierdzającego nie istniejącą w rzeczywistości chorobę lub nałóg, w celu otrzymania na jego podstawie zwolnienia ze służby wojskowej, jednak bez przedstawienia go w tym celu organowi wojskowemu, nie wyczerpuje znamion przestępstwa określonego w art. 306 pkt 2 k.k., a jedynie stanowi przygotowanie do tego przestępstwa, karalne na podstawie art. 307 k.k. […] Paweł K. po podjęciu przestępczej decyzji przedsiębrał czynności mające stworzyć warunki do jej realizacji (uzyskanie karty informacyjnej), jednakże nie przystąpił bezpośrednio do dokonania przestępstwa, gdyż nie tylko wobec organu wojskowego, ale w ogóle nie użył owego dokumentu mogącego stanowić podstawę do uznania go za nie nadającego się do zasadniczej służby wojskowej. Działalność Pawła K. zakończyła się zatem na użyciu podstępnego zabiegu dla wprowadzenia w błąd (skutecznego) lekarzy powszechnej służby zdrowia, a to było jedynie przygotowaniem do przestępstwa określonego w art. 306 pkt 2 k.k. Reasumując, można wyrazić następujący pogląd: samo tylko uzyskanie podstępem zaświadczenia stwierdzającego nie istniejącą w rzeczywistości chorobę lub nałóg w celu uzyskania na jego podstawie zwolnienia ze służby wojskowej, jednakże bez przedstawienia go organowi wojskowemu w celu uzyskania takiego zwolnienia, nie wyczerpuj e znamion przestępstwa określonego w art. 306 pkt 2 k.k., a stanowi jedynie przygotowanie do tego przestępstwa, karalne na podstawie art. 307 k.k.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1992r. poz. 42

Zobacz również: