Broń palna/ nielegalne posiadanie/ zamiar sprawcy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Broń palna/ nielegalne posiadanie/ zamiar sprawcy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 13 sierpnia 1993 r., sygn. WR 107/93
Treść:
Posiadaniem broni palnej lub amunicji w rozumieniu art. 286 k.k. jest każde władanie nimi, jeżeli tylko towarzyszy sprawcy taki zamiar, nawet bez chęci zatrzymania tych rzeczy na własność. Przestępstwo przewidziane w art. 286 k.k. we wskazanej wyżej postaci jest przestępstwem trwałym, polegającym na utrzymywaniu określonego stanu bezprawnego, który zaczyna się z chwilą wejścia w „posiadanie” broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia, a kończy się w wyniku przekazania tych rzeczy organom ścigania albo innej osobie do całkowitej dyspozycji bądź nieodwracalnego zniszczenia lub porzucenia.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1993r. poz. 74

Zobacz również: