Kradzież/ wyrąb drzewa w cudzym lesie/ wartość mienia/ wykroczenie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież/ wyrąb drzewa w cudzym lesie/ wartość mienia/ wykroczenie
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 19 sierpnia 1993 r., sygn. I KZP 17/93
Treść:
Wyrąb, niszczenie, uszkodzenie lub karczowanie w lesie nie należącym do sprawcy albo zabór z takiego lasu mienia wymienionego w art. 148 k.w. stanowi wykroczenie przewidziane w tym przepisie, bez względu na wartość mienia.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1993r. poz. 54

Zobacz również: