Narkotyki/ słoma makowa/ nabycie od osoby wprowadzającej do obrotu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ słoma makowa/ nabycie od osoby wprowadzającej do obrotu
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 22 kwietnia 1993 r., sygn. I KZP 5/93
Treść:
Użyte w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz.U. Nr 4, poz. 15 z późn. zm.) określenie „zbiera słomę makową” nie obejmuje nabycia takiej słomy od osoby wprowadzającej ją do obrotu wbrew przepisom ustawy.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1993r. poz. 30

Zobacz również: