Rozbój/ wymuszenie rozbójnicze/ działanie innych osób

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ wymuszenie rozbójnicze/ działanie innych osób
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 25 lutego 1997 r., sygn. IV KKN 376/96
Treść:
Zachowanie sprawcy wypełnia znamiona groźby zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie (art. 211 k.k.) zarówno wtedy, gdy grozi on własnym działaniem na szkodę pokrzywdzonego, jak i wtedy, gdy groźba dotyczy mającego nastąpić w przyszłości działania innych osób.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1997r. poz. 61

Zobacz również: