Zasady odpowiedzialności karnej/ nieznajomość prawa/ należyta staranność

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ nieznajomość prawa/ należyta staranność
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 3 lutego 1997 r., sygn. II KKN 124/96
Treść:
Nie można skutecznie powoływać się na niezawinioną nieznajomość prawa, jeżeli z ustalonych faktów wynika, że sprawca nie tylko nie starał się w sposób należyty zapoznać z obowiązującym uregulowaniem, choć miał możność to uczynić u przedstawicieli właściwych organów, ale wręcz w sposób wyraźny z takiej możliwości zrezygnował.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1997r. poz. 46

Zobacz również: