Rozbój kwalifikowany/ współsprawstwo/ posługiwanie się nożem

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój kwalifikowany/ współsprawstwo/ posługiwanie się nożem
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 25 maja 2006r., sygn. II AKa 146/06
Treść:
Dla przyjęcia kwalifikacji prawnej czynu z art. 280 § 2 k.k. wobec obu współdziałających nie wystarczy poprzestać na wykazaniu, że jeden z nich posługiwał się nożem. Aby kwalifikacja ta była uzasadniona również w odniesieniu do tego z nich, który nożem się nie posłużył, konieczne jest nadto ustalenie, że był on świadomy posługiwania się nim przez współsprawcę, a więc, że co najmniej przewidywał i godził się na to.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2007, poz. 21

Zobacz również: