Rozbój/ niebezpieczny przedmiot/ zakaz domniemywania cech podobieństwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ niebezpieczny przedmiot/ zakaz domniemywania cech podobieństwa
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 1 czerwca 2006r., sygn. II AKa 165/06
Treść:
Niedopuszczalne jest domniemanie, że bliżej nieokreślony przedmiot jest podobnie niebezpieczny, jak nóż i broń palna.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2007 poz. 22

Zobacz również: