Oszustwo/ fałszywe polecenie przelewu/ czynności wykonawcze przestępstwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Oszustwo/ fałszywe polecenie przelewu/ czynności wykonawcze przestępstwa
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 21 lutego 2007 r., sygn. IV KK 460/06
Treść:
Przedstawienie sfałszowanego polecenia przelewu do realizacji w banku jako autentyczne, w zupełności wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 286 § 1 k.k.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 8/2007 poz. 1.2.9.

Zobacz również: