Kradzież / przywłaszczenie rzeczy powierzonej / nieuprawnione wykorzystanie / zamiar definitywnego pozbawienia własności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Kradzież / przywłaszczenie rzeczy powierzonej / nieuprawnione wykorzystanie / zamiar definitywnego pozbawienia własności
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 6 maja 2004r, sygn. V KK 316/03
Treść:
Wskazany przepisem art. 284 § 2 k.k. zamiar przywłaszczenia rzeczy powierzonej, przejawiający się w rozporządzeniu tą rzeczą jak własną i określony jako animus rem sibi habendi, nie obejmuje nieuprawnionego [niezgodnego z wolą właściciela] wykorzystania tej rzeczy – nawet w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, o ile nie towarzyszy mu cel definitywnego pozbawienia osoby uprawnionej jej własności.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2005

Zobacz również: