Narkotyki/ znaczna ilość/ zaspokojenie potrzeb kilkudziesięciu uzależnionych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ znaczna ilość/ zaspokojenie potrzeb kilkudziesięciu uzależnionych
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 1 lutego 2007 r., sygn. III KK 257/06
Treść:
Znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób. […] Jeżeli zatem przedmiotem czynu jest taka ilość tych środków, która mogłaby zaspokoić tego rodzaju potrzeby co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych, to należy przyjąć, że jest tych środków znaczna ilość”, a pogląd ten Sąd Najwyższy orzekający w niniejszej sprawie w całej rozciągłości podziela. W tym stanie rzeczy, wobec ujawnienia u oskarżonego w trakcie przeszukania narkotyków w ilości wystarczającej do jednorazowego odurzenia 55-60 osób nie może budzić wątpliwości zasadność przyjętej przez Sąd Okręgowy oceny prawnej czynu przypisanego oskarżonemu.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 7/2007

Zobacz również: