Rozbój/ gwałt na osobie/ niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ gwałt na osobie/ niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 21 marca 2007 r., sygn. I KZP 39/06
Treść:
Pojęcie „gwałt na osobie”, zawarte w art. 130 § 3 k.w., oznacza kwalifikowaną formę przemocy wobec osoby charakteryzującą się użyciem siły fizycznej o natężeniu stwarzającym niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 7/2007

Zobacz również: