Fałszerstwo dokumentu/ czek gotówkowy / papiery wartościowe / ochrona prawna

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ czek gotówkowy / papiery wartościowe / ochrona prawna
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 15 marca 2004r., sygn. II A Ka 40/04
Treść:
Czek wystawiony na własne zlecenie jest czekiem gotówkowym, a więc papierem wartościowym upoważniającym do otrzymania sumy pieniężnej i ta właśnie cecha czeku jest decydującym kryterium dla przyznania mu ochrony w art., 310 § 1 kk na takich samych zasadach, jak pozostałym wymienionym w nim: polskim lub obcym pieniądzom i środkom płatniczym [por. J. Skorupka, Ochrona obrotu czekowego, Przegląd Sądowy 2001, nr 1]
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2005

Zobacz również: