Zgwałcenie / seksualny charakter czynu/ brak akceptacji na formę aktu płciowego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zgwałcenie / seksualny charakter czynu/ brak akceptacji na formę aktu płciowego
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 9 kwietnia 2001 r., sygn. II KKN 349/98
Treść:
Dążenie sprawcy do zaspokojenia swojego popędu płciowego, nie należy do znamion przestępstwa zgwałcenia (art. 168 k.k. z 1969 r., analogicznie: art. 197 k.k.). Dla przyjęcia, że sprawca swoim czynem wyczerpał znamiona tego przestępstwa, jest bowiem istotne nie to, w jakim sprawca działał celu, lecz to, czy swoim zachowaniem – odpowiadającym ustawowemu opisowi - dopuścił się zamachu na wolność seksualną ofiary. Z zamachem na wolność seksualną mamy do czynienia nie tylko wtedy, gdy osoba pokrzywdzona nie akceptuje aktu obcowania płciowego, ale także wtedy, gdy jej brak akceptacji odnosi się do sposobu, w jaki sprawca aktu tego dokonuje.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 53/2001

Zobacz również: