Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ ograniczenie poczytalności w stopniu znacznym

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ ograniczenie poczytalności w stopniu znacznym
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 4 listopada 1977 r., sygn. VI KRN 273/77
Treść:
Działanie w warunkach przewidzianych w art. 25 par. 2 KK nie wyłącza samo przez się chuligańskiego charakteru przestępstwa
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: