Wymiar kary/ chuligański charakter czynu/ tryb przyspieszony

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ chuligański charakter czynu/ tryb przyspieszony
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 20 maja 1970r., sygn. VI KZP 21/70
Treść:
Najniższy wymiar kary pozbawienia wolności za występek zagrożony karą od 3 miesięcy, popełniony w okolicznościach wskazanych w art. 59 § 1 k.k. wynosi 4 i pół miesiąca.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 9/1970 poz. 103

Zobacz również: