Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ postawa przed popełnieniem przestępstwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ postawa przed popełnieniem przestępstwa
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 17 maja 1979 r., sygn. Rw 146/79
Treść:
Oceny, czy sprawca swoim przestępnym zachowaniem okazał rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego, nie jest uzależniona od jego postawy przed popełnieniem przestępstwa, lecz uwarunkowana określonymi w art. 120 par. 14 KK okolicznościami charakteryzującymi jego działanie w chwili popełnienia przezeń występku.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: