Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 20 czerwca 1979 r., sygn. V KRN 131/79
Treść:
O charakterze chuligańskim przestępstwa decydują nie subiektywne przeżycia, pragnienia i cele sprawcy, lecz obiektywny wydźwięk jego zachowania się, a w szczególności dokonanie umyślnego zamachu na określone w art. 120 par. 14 KK dobra, i to publicznie oraz bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, gdyż takie właśnie działanie sprawcy (najczęściej pijanego) przedstawia się według opinii społecznej jako przejaw lekceważenia podstawowych zasad porządku prawnego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: