Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ teren jednostki wojskowej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ teren jednostki wojskowej
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 1 lipca 1988r., sygn. WR 272/88
Treść:
Okoliczność, że występek został popełniony przez żołnierza na terenie jednostki wojskowej nie przesądza o tym, że czyn sprawcy nie może być zakwalifikowany jako działanie o charakterze chuligańskim, gdyż sam fakt, że miejscem zdarzenia jest teren jednostki wojskowej, nie wyłącza możliwości działania "publicznie", w rozumieniu art. 120 par. 14 KK.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: