Wymiar kary/ zagrożenie narkomanią/ społeczne oddziaływanie kary

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ zagrożenie narkomanią/ społeczne oddziaływanie kary
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 30 maja 2006r., sygn. II AKa 132/06
Treść:
Zagrożenie przestępczością narkomanii jest bardzo duże i mimo orzekanych kar ciągle wzrasta. W tych warunkach względy na społeczne oddziaływanie kary wymagają orzekania surowych kar wobec sprawców tych przestępstw. Względy na społeczne oddziaływanie kary oznaczają potrzebę wymierzania takich kar, które odpowiadają społecznemu poczuciu sprawiedliwości, dają gwarancję skutecznego zwalczania przestępczości, tworzą atmosferę zaufania do obowiązującego systemu prawnego i potępienia, a nie współczucia dla ludzi, którzy to prawo łamią. Społeczne oddziaływanie kary musi trafić do świadomości ludzi młodych, którzy powinni zdawać sobie sprawę z wielkiej szkodliwości tego rodzaju czynów oraz z konsekwencji natury prawnej, jakie z tymi czynami się wiążą.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2007, poz. 12

Zobacz również: