Wymiar kary/ przestępstwa podobne/ przemoc lub groźba jej użycia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ przestępstwa podobne/ przemoc lub groźba jej użycia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 23 października 2002 r., sygn. I KZP 33/02
Treść:
Przepis art. 115 § 3 k.k., stanowiąc, że przestępstwami podobnymi są m.in. przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, nie wymaga, aby porównywane przestępstwa były przestępstwami, do których ustawowych znamion należy stosowanie przemocy lub groźby jej użycia. Należy zatem przyjmować podobieństwo przestępstw także wtedy, gdy zastosowana przemoc lub groźba jej użycia pozostają poza zakresem znamion popełnionych przestępstw, ale faktycznie zostały one zrealizowane w warunkach wystąpienia takiego sposobu działania, który powinien być objęty opisem przypisanego sprawcy czynu.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2002 poz. 93

Zobacz również: