Wymiar kary/ społeczna szkodliwość czynu/ nagminność przestępstw

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ społeczna szkodliwość czynu/ nagminność przestępstw
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 20 września 2002 r., sygn. WA 50/02
Treść:
Ze względu na niedopuszczalność rozszerzającej interpretacji art. 115 § 2 k.k., należy przyjąć, iż nagminność przestępstw nie zalicza się do wyznaczników stopnia społecznej szkodliwości czynu. […] Katalog wyznaczników stopnia społecznej szkodliwości czynu, określony w art. 115 § 2 k.k., nie powinien być, zdaniem sądu odwoławczego, interpretowany rozszerzająco. W tej sytuacji na akceptację zasługuje pogląd wyrażony w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Ł. z dnia 25 stycznia 2001 r. (Aka 261/00, Prok. i Pr., 2002, z. 7–8, dodatek Orzecznictwo, poz. 21), że nagminność przestępstw nie mieści się w zamkniętym katalogu wyznaczników stopnia społecznej szkodliwości zawartym w art. 115 § 2 k.k.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2003 poz. 9

Zobacz również: