Rozbój/ wypadek mniejszej wagi/ znamiona przedmiotowe i podmiotowe czynu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ wypadek mniejszej wagi/ znamiona przedmiotowe i podmiotowe czynu
Wyrok:
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2002r., sygn. II AKa 428/02
Treść:
Wypadek mniejszej wagi zgodnie z jednoznaczną treścią art. 283 k.k. odnosi się wyłącznie do podstawowego typu rozboju (art. 280 § 1 k.k.), a w żadnej mierze do art. 280 § 2 k.k. O kwalifikowaniu zachowania jako wypadku mniejszej wagi decydować winny okoliczności, które zaliczane są do znamion typu czynu zabronionego. O przyjęciu wypadku mniejszej wagi decydują przedmiotowe i podmiotowe znamiona czynu, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które są charakterystyczne dla danego rodzaju przestępstw. Wśród znamion strony przedmiotowej istotne znaczenie mają w szczególności: rodzaj dobra, użyte środki, charakter i rozmiar szkody wyrządzonej lub grożącej dobru chronionemu prawem, czas, miejsce i inne okoliczności popełnienia przestępstwa oraz odczucie szkody przez pokrzywdzonego. Wśród elementów strony istotne są: stopień zawinienia oraz motywacja i cel działania sprawcy.
Żródło:
Kwartalnik „Apelacja Gdańska” nr 2/2003

Zobacz również: