Wymiar kary/ zawieszenie wykonania kary/ wzgląd na społeczne oddziaływanie kary

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ zawieszenie wykonania kary/ wzgląd na społeczne oddziaływanie kary
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 20 listopada 2003r., sygn. II Aka 391/03
Treść:
Na gruncie obecnie obowiązującego kodeksu karnego nie ma już tego wymogu, który określał art. 73 § 2 d. k.k., że zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę, czy względy na społeczne jej oddziaływanie nie przemawiają przeciwko temu. Przepis art. 69 § 1 i 2 k.k. jest bowiem tak skonstruowaniu, że przy zastosowaniu tej instytucji nakazuje kierować się jedynie szczególno-prewencyjnymi, zaś społeczne oddziaływanie kary, jej współmierność do szkodliwości społecznej czynu i winy sprawcy należy uwzględniać przy wymiarze kary [art. 53 § 1-3 k.k.].
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11-12/2004, poz. 16

Zobacz również: